17:29
تر و خشک....
نـــــــــــــــهـــــــــــــــي از مـــــــــــــنـــــــــــــــكـــــــــــــــــــر


استاد ما مرحوم آقای برهان می فرمود: اینکه می گویند :«آتش که بیاید ترو خشک با هم می سوزد» درست نیست چرا که چوب تر اول مدتی کنار چوب خشک می ماند و خشک می شود و بعد می سوزد.
در یک شهری که عده ای به گناه مشغول هستند اگر خوبان نهی از منکر نکنند مومنین هم مثل فاسقین می شوند و عذاب که بیاید هر دو را می گیرد چنانکه پیامبر(صل الله علیه و آله و سلم) فرمود: انَ الله لایعذَبُ العامّةَ بعملِ الخاضُةِ حَتَی یَرَوُا المُنکَرَ بَینَ ظَهر انِیَهم وَهُم قَادرونَ عَلَی اَن یُنکِروُه فَلاینکروُنَهُ فَاذا فَعَلُو ذَلِکَ عَذَبَ الله الخاصَةَ و العامّةَ. (میزان الحکمة/7/468).
خداوند همه مردم را بخاطر عمل عده ای خاص (کم) عذاب نمی کند .(عذاب عمومی نمی آید) مگر اینکه گناه را پشت (گوششان) بیاندازند و بتوانند نهی از منکر کنند و نکنند پس وقتی اینگونه شد خدا همه را عذاب می کند.

آيت الله مجتهدي(ره)

برچسب‌ها: <-TagName->
 <