15:09
پیامبر لعن کرده است…

در آخر زمان زنها پوشیده و برهنه هستند (لباسی می پوشند که در ایجاد فساد با برهنه بودن تفاوتی ندارند، یعنی برجستگی های اندامشان از زیر لباس ظاهر است ). روسری هایشان را مثل کوهان شتر درست می کنند، لعنت کنید ایشان را که آنها ملعونند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهبرچسب‌ها: <-TagName->
 <