15:00
آمريكا شيطان بزرگامام به ما آموخت آمريكا شيطان بزرگ است...

انَّ الشَّــــيــــطان لكم عدوٌ مبـــيـــن

برچسب‌ها: <-TagName->
 <