15:41
وجودت به من "آرامــــــــ ــش " میدهد !!این " ی ا ع ل ی " های هنگام خداحافظــــــی ات را ،
با هیــــــــچ گرانبهایی در دنیا عـــــوض نمیکنم...

باش ...

همیشه باش ...

وجودت به من آرامــــــــــش میدهد!


برچسب‌ها: <-TagName->
 <