16:57
زن رزمنده كيست؟

زن در اسلام فردی . . . زنــــــــــده ســـازنــــده و رزمنــــده است . . . به شرط آنکه لباس رزمش لباس عفتّش هم باشد. شهید بهشتی(رضوان الله علیه)

برچسب‌ها: <-TagName->
 <