19:19
يا حسين....
یک مرتبه بین راه پایش لرزید/مبهوت شد، از بغض صدایش لرزید/

زینب به چه خیره شد که اینگونه زمین/از ناله «وا محمدا»یش لرزید؟
برچسب‌ها: <-TagName->
 <