13:58
يا علي بن موسي الرضاكَبوتَر خوش به حالت چه جایی می زنی پَر... خوش به حالت دلم می خواست آقا مثل تو اینجا به من هم لانه می داد... خودش با دست های مهربانش به من هم دانه می داد... دلم می خواست من هم مثل تو پَرواز می کردم، به روی گنبد زردش پَرم را باز می کردم، و یا با بـــــــــال هایم پرچم ســبــــز حَرَم را نـــــــــاز می کردم ..!


برچسب‌ها: <-TagName->
 <