13:56
اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامرمنکم
روح الله گفت : ولایت فقیه همان ولایت رســـــول الله اســـت. ما بسیجیان کربلا هم از کلام روح الله رسیدم به آیه مبارک «اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامرمنکم»برچسب‌ها: <-TagName->
 <