10:43
آقا..


وقتـی تـو را میـبـینـم... صـدایـت را میـشنـوم.. دیوانـه وار... غـرق وجـودت مـی شـوم.... حفـظکـم الله...

برچسب‌ها: <-TagName->
 <