18:42
خدايا..

خداوندا دلم میخواهد با قلبی پاک وارد ماه قرآنت شوم

خداوندا

تو را به حق این لحظات پایانی ماه شعبانت

حب و مهر خودت را چنان در قلبم قرار ده

که با وجودت محتاج کسی نباشم....

برچسب‌ها: <-TagName->
 <