17:46
ثروتمندترین رهبر دنیا...خانــه اش به جــای فــرش عــرش دارد...


آیت الله خامنــه ای ثروتمــندترین رهبـــر دنیاست
چون کـــه
خــونی که در رگ ما است
همــه هستــی مان
جــان ناقابل مــان
و
مختصــر آبرویــی کــه داریم
همــه و همــــه
هــدیــه بــه رهــبـر ماست....

برچسب‌ها: <-TagName->
 <