17:44
یا حسین(ع)

اینجا شلمچه است بی آبی را ببینید.اینجا شهدا بودند راه حسین(ع) از همینجاست . برای سیراب شدن باید دوره ای را تشنه باشید.

برچسب‌ها: <-TagName->
 <