21:33
ما تا آخر ایستاده ایم.


ما آخــــــــر ایستاده ایــم !! بعضــــی با دو پـــا.. بعضـــــی با یک پـــا.. بعضـــــی بدون پـــــا.. ولی همگــــــی استــــــوار! آری مهم پایداری و ایستادگی است... از طعنه ها چه باک... چرا که خدا ما را مدح کرده! آری مداح ما خداست.... الذین قالو ربنا الله ثم استقاموا.......

برچسب‌ها: <-TagName->
 <