21:32
کربلا.......
همه دارند به پابوسی تو می آیند طبق ِ معمول من ِ بی سر و پا جا ماندم...

برچسب‌ها: <-TagName->
 <