21:31
الهی وربی من لی غیرک


خدایا ترسانم از بدی خود،بیامرز مرا به خوبی خود........

برچسب‌ها: <-TagName->
 <