22:29
اوصاف نمازگزار

حضرت علامه حسن زاده آملی ( حفظه الله ) :

نمازگزاری که به راستی و درستی نماز میخواند :

* هیچگاه دروغ نمی گوید

* دشنام نمیدهد

* خودبین و گردنکش نیست

* به دنبال هرزگی نمی رود

* با بدان همنشین نمیشود

* همواره در راه بدست آوردن دانش و بینش است

* در اندیشه پیشرفت خویش است

* و دور از مردم بد اندیش است


برچسب‌ها: <-TagName->
 <